logo
SBR Links Reserveren

Historie

 

Halverwege de zeventiger jaren van de vorige eeuw verzocht de Sportraad Delden de gemeente Stad Delden om het leegstaande gebouw van C.A.V.V. Zuid Twente aan de Reigerstraat om te bouwen tot sporthal. Waarnemend burgemeester Enklaar noemde de plannen met het gewezen mengvoederbedrijfspand ‘een prachtig staaltje van burgerzin’. Dankzij architect Morsink, aannemer Lammersen en vele onderaannemers kon de sporthal medio 1979 opgeleverd worden.

De officiële opening vond plaats op 1 november van dat jaar en ging gepaard met de nodige toespraken van gezagsbekleders, demonstraties door sportverenigingen en middels het oplaten van vele honderden ballonnen door de schooljeugd. De harmonieuze invulling van deze dag door de diverse partijen, zou tekenend blijken voor een sportpraktijk waarin ieders behoefte in optimale samenspraak en op een prima manier werd ingevuld.

Op 29 december 2000 droeg de gemeente Hof van Twente (waarvan Delden sinds de gemeentelijke herindeling deel uitmaakte) eigendom, onderhoud en exploitatie van de Reiger over aan de Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden. Tot op de dag van vandaag is deze beheersstichting eigenaar van de hal, waarmee de Reiger zich bloedverwant weet van Sporthal de Reiger, Zwembad de Mors en het Parochiehuis. Met het credo ‘Voor sport en cultuur om de hoek’ tracht de SBR haar accommodaties te beheren ten optimale faveure van de Deldense bevolking.

De horeca – oorspronkelijk gevestigd op de bovenverdieping van de sporthal – was eind negentiger jaren al naar een nieuwgebouwde vleugel aan de spoorzijde van het pand verhuisd. In 2001 werd de vrijgekomen ruimte op aandringen van de Deldense Sportfederatie (voortgekomen uit de Sportraad) ingevuld met een kleine spiegelzaal. Op 150 vierkante meter vonden de ‘kleinere sporten’ als judo, ballet, yoga, zumba, taekwondo zodoende ook onderdak aan de Reigerstraat. In 2008 werd een grote renovatie doorgevoerd om sporthal de Reiger geschikt te houden voor de toekomst. Twee jaar later werd een vrijstaande ruimte op de bovenverdieping geschikt gemaakt voor de buitenschoolse opvang door Catalpa. De meest recente aanpassing van de sporthal werd begin 2014 verwezenlijkt in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen van de SBR: het dak werd uitgerust met zonnepanelen die grotendeels in de elektriciteitsbehoefte van de hal voorzien.

Hoewel er de laatste jaren volop gediscussieerd wordt over de toekomst van Deldens sporthal staat de Reiger nog fier overeind en wacht zij geduldig het eindoordeel af. Ondertussen bedienen de hal en haar beheerders dagelijks de sportbeluste Deldenaar, weet u welkom.